Tornet Skolan
Häxbrev
Sagan Om
Drömmen Bildarkivet
Boken om Tarot & Häxkonst Föreläsningar & Events Föreningen: Jolandas Vänner
Nu äntligen finns boken och kortleken på engelska!
Ni kan hitta den via Barnes & Nobel, Amazon, Inner Traditions, Books A Million, Bookshop.org.

Jolanda den Tredjes bok om Tarot och Häxkonst.
Följ med på en resa in i tarotkortens magiska symbolvärld!
Rosie Björkman ger dig vägledning i hur du kan använda tarotkorten för att bättre se och förstå vad som händer i och omkring dig. Med visdom, humor och lekfullhet bjuds du på en gnistrande regnbågsblandning av kunskaper från många olika andliga traditioner som väcker upp din egen inre källa av visdom.
De 78 vackra och färggranna tarotkorten är skapade av Hans Arnold, känd genom sina illustrationer av sagor och skräckhistorier, exempelvis Bland tomtar och troll och Astrid Lindgrens Allrakäraste syster. När du beställer en box via jolandatarot@gmail.com får du boken signerad. Den finns också att köpa här: TarotShop.se

Välkommen in i en magisk dans runt livets hjul!

Tarotkorten är ett globalt, allmängiltigt bildspråk som beskriver varje enskild människa som mikrokosmos i makrokosmos, i alla hennes aspekter och relationer.

Genom att använda tarotkorten och tillhörande texter skapas en kreativ dialog mellan det medvetna och det undermedvetna jaget, som på ett kraftfullt sätt bidrar till en inre mognad och förståelse av vad det nu än är som man behöver i stunden.

Tarotkort

Välkommen in i tarotkortens magiska värld !

Hans_Rosie

Utdrag ur boken:
Introduktion:
Tarotkorten är ett bildspråk som beskriver varje enskild människa som mikrokosmos i makrokosmos, i alla hennes aspekter
och relationer. De utgör ett holistiskt kunskapssystem som det är fullt möjligt att lära sig läsa, i svårighetsgrad jämförbart med att lära sig vilket främmande språk som helst.
Kortleken består av 78 kort som är uppdelade i två grupper, Stora Arkanan och Lilla Arkanan.

Korten kan användas i terapeutiskt syfte, som hjälpmedel att se sitt liv och det som händer i och omkring en med distans och klarseende. Med kortens hjälp är det möjligt att öva upp en framförhållning inför sin framtid.
Genom att konsultera tarotkorten kan vi få tips och inspiration från vår egen fantasiförmåga, så vi kan göra bästa möjliga val, som bidrar med mest healing i nuet för alla inblandade parter.
Varje val varje individ gör i nuet påverkar vad som kommer att bli framåt...Varje människa bär på minnen från alla tider, både nutid, dåtid och framtid inom sig, dels i reptilhjärnan, dels i den fysiska kroppens cellminne. Tarotkortens symbolspråk är nycklar in i denna minnesbank. I den mest lyckade av tolkningar ska ingenting som man inte innerst inne redan visste, ha kommit fram.....

Indiansk bön:
'Jag är Wakan Tanka, Jag är den store anden. Jag är Wah-kawhuan skaperskan, den stora gammelmodern, och jag är Sskawhuan, skaparen, den stora gammelfadern. Jag är den universella kraften och den universella lagen. Jag är en boll av rent orgastiskt ljus av kärlek och medvetenhet. Jag är den Store Anden.'
När du säger detta med hög röst så börjar något att hända inne i dig. Snarare än att se kraften som någonting som finns där ute någonstans. Så är det inte. Kraften finns inom var och en, och därför vill jag att du tillåter dig att känna den också inom dig, därför att det gör att något väldigt magiskt händer.
Det kommer att hjälpa dig att förstå hur du kan vara en del av lösningen istället för att vara en del av problemen som finns i universum och på planeten jorden.

Magikern Magikern
Den inre magikern ser en värld i ett sandkorn, en himmel i en vildblomma.
Hon/han håller oändligheten i sin hand, låter evigheten få rymmas i en timme...... Det universella medvetandets oändliga organisatoriska kraft orkestrerar existensens motsägelser.

Merlin är centralfiguren i en av de mest uthålliga myterna i vår kultur, berättelsen om kung Arthur och Camelôt, där Merlin är bevararen av all kunskap, allsmäktig, allseende, evig.
Möjligheten finns att läsa karaktärerna och händelserna i myten om Camelôt som arketypiska symboler som beskriver det egna livets erfarenheter och upplevelser.
(Faktum är att det går att använda vilken arketypisk myt som helst, som Sagan om Ringen, Stjärnornas Krig, för att nämna ett par exempel.) Varje dag spelas de arketypiska myterna upp, i alla enskilda händelser finns det en gömd mening. Vår inre magikers uppdrag är att tolka dem åt oss, att hitta möjligheterna som kan ta oss ur våra begränsningar,
som får oss att växa och utvecklas. Steg för steg, resa för resa in i de vida inre landskapen, väcker vi vår inre Merlin. I vars och ens psyke har vi mörka gränder, hemliga gångar, och spökfyllda vindar, ett gytter av tvetydigheter, som vi måste plöja igenom. Allt är sammanfogat av olika arketypiska energier, där allt samexisterar, det heliga och det världsliga, det gudomliga och det djävulska, syndaren och helgonet.

Tiden, en dimension:
- ' Det kan hända att det är vårt öde att spela en oändlighet av roller, men vi är inte rollerna vi spelar.'
Det är ur vårt kollektiva öde att spela en mängd olika roller; att bära sociala masker i livets mångskiftande drama,
som tiden föds. Ur uppoffringen av självet för självets framtoning/image. Ur uppoffringen av själen för egot.
Magikern är inte bunden av tidens besvärjelse. I magikerns värld existerar vi i alla tider samtidigt.
'Tiden för magikern är endast en referenspunkt som gör att det medvetna medvetandet kan identifiera sig självt i rummet.’

Månen
Vid månadens början, att skina på jorden, du ska visa två horn för att markera sex dagar, på sjunde dagen dela kronan i två halvor, på fjortonde dagen, vänd till hela ditt ansikte.
Nyckelord

Reträtt, återhållsamhet, intuition, tidigare liv.
Stjärntecken
Fiskarna
Färg
Silver, syrenlila, svart

Betydelsen

Månen är det undermedvetna, det djupt feminina.
Det bästa du kan göra i nuläget är att flyta med i det som händer omkring dig. Släpp all form av intellektuell kontroll.
Lyssna på dina känslor. Öppna dig i att vara i nuet, försök inte räkna ut vad som kommer att hända sedan. Gå in i det för dig okända med iver och mod.
  Månen

Herstoria
En häxas hantverk är lika uråldrigt som gudinnan själv.
Gudinnan lärde sina döttrar om jordens helande krafter, som finns överallt att finna. Bland örterna och växterna,
bland stenarna och uppe i bergen, bland fåglarna, djuren och insekterna. Och bland fiskarna och alla som bor i havet.
Gudinnan lärde sina döttrar om olika väsen som bor i naturen omkring oss, om drömkraft, om födelse, liv, död.
Då äldsta dottern var fullärd, förvandlade gudinnan sig till måne, och sedan dess har hennes kunskap gått i arv ner genom tidsspiralen. Vi, hennes döttrar och söner är alla förankrade med urmodern, stammar alla ur samma livmoder.

Kärleksparet Kärleksparet
Traditionellt sett representerar kärleksparet de universellakrafterna vi kallar yin och yang, och den naturliga attraktionen mellan dessa båda motsatser.
Nyckelord: dualitet, val, äktenskap, samarbete, helhet, intensitet
Astrologiskt tecken: Tvillingarna
Planet: Plejaderna
Färg: Rosa, åtråns och den universella kärlekens färg. Varmt orange, och guld.
Betydelsen: Då du har dragit det här kortet betyder det att du står inför ett avgörande val. Du kan inte fortsätta framåt utan att bestämma dig. Det kan vara allt ifrån, -‘Ska jag säga upp mig’, till -‘ Han har friat, ska jag säga ja, ?
Här gäller det att följa sitt hjärta, att göra sitt val utifrån en väl övertänkt, kärleksfull och balanserad del av jaget. På en social nivå betyder det här kortet äktenskapet mellan man och kvinna. På en djupare, mer esoterisk nivå talar vi om det inre heliga äktenskapet, mellan den inre anima och den inre animus, vilket i sin tur leder till den hela människan.

För Relationen:
Vi tvåbenta är mestadels som vargarna, vi hittar oss en partner för livet. Men om det ska hålla krävs det att vi i våra hjärtan är fria från rädslor för separation. Den jag väljer att älska har något att lära mig om mig själv.
Hopiindianernas profetsten
Hopiindianerna har en uråldrig helig sten, på vilken människans två livsvägar tydligt framställs.
Den ena kallas för materialismens väg, den svarta, den vägen är behovsstyrd, och kallas också för lidandets väg. Den andra kallas för det andliga hjärtats väg, den röda, det är den spirituella vägen, den där kropp möter själ.

Hopi säger att människorna som kollektiv ras har valt den svarta vägen, sålunda styrs samhället av girighet, prostitution och maktmissbruk. Men de säger också, att det står i varje individs makt att i sitt hjärta välja att följa den röda vägen. Vi som människor har det fria valet, vi kan bestämma själva, helt enkelt.

Varje dag har vi valmöjlighet i olika situationer vi hamnar i, och om vi påminner oss om att vårt val kan påverka hela universum, så blir det nog lättare att välja från hjärtat, att använda oss av ett mer allomfattande perspektiv i våra individuella val.

För varje enskild individ som kan sluta fred i sitt eget hjärta,mellan den inre yin kvinnliga delen av jaget, den passiva, och den inre yang manliga delen av jaget, den aktiva, kommer vi som kollektiv mänsklighet världsfreden ett steg närmare. Och världsfred ska det bli, spår hopi.Vi lever nu i vad hopi kallar separationens tidsålder, den svart-vita, oppositionens tid, då vi utforskar och lär oss om motsättningar och olikheter, för att få klart för oss att vi verkligen har fritt val’. Således klarar vi av att evolvera in i den av hopiindianerna förutspådda regnbågens tidsålder, då vi blir medvetna om att var och en av oss är en del av den globala familjen, och att det är just mångfalden och de oändliga möjligheterna som är planeten jordens, och alla hennes invånares största tillgång.

 

The Third Eye Tornet Boken om Tarot & Häxkonst Häxbrev Föreläsningar & Events The Third Eye
Skolan Drömmen Sagan Om Bildarkivet Jolandas Vänner
Drömmen